header

Het bestuur van de Kerstloop (Kerstloopcommissie ) zijn leden van de AV Flevo Delta met de specifiek opdracht deze loop te organiseren. 25 jaar lang zijn Adriaan Sparreboom en Rien de Kwaadsteniet hiermee vol passie bezig geweest.
Rien is drie jaar geleden geheel gestopt. Adriaan koos ervoor zich als bestuurslid terug te trekken, maar als "racedirector" zijn bijdrage te blijven leveren. En hiermee is het huidige bestuur zeer content, want de ervaring van Adriaan op dit gebied is niet zomaar overdraagbaar. Overigens geldt dat zeker ook voor de ervaring van Rien. Gelukkig zijn er nog enkele "oudgediende" in het bestuur.
Hoewel.. ook Karin Bergmans heeft besloten het wat rustiger aan te doen mbt de Kerstloop en heeft haar bestuursfunctie ook opgezegd. Maar ook zij speelt nog een belangrijke rol mbt de PR van ons evenement. Helaas moesten Martine Janssen en Wim van der Leij vanwege een nieuwe werkkring ook hun bezigheden als bestuurslid staken.

Ons bestuur bestaat dus nu uit:

bestuur2017René van der Elst, vrijwilligerscoördinatie en sponsoring
Nadat hij gestopt was met voetballen, is hij altijd blijven hardlopen, hij is nog wel KNVB scheidsrechter. René vindt het met name leuk om in een groep te trainen, en is daarom in 2011 lid geworden van AV Flevo Delta. Hij liep dat jaar 1:45 bij de Kerstloop en in 2014 31:06 op de 4 mijl in Meppel. De Kerstloop is een mooi evenement en René vindt dat heel belangrijk voor Dronten. Hij is dan ook begonnen als vrijwilliger en heeft meteen 'ja' gezegd tegen een bestuursfunctie. Hij heeft na de wijzigingen in de bestuurssamenstelling overtuigd een extra taak op zijn schouders genomen.

Allert Everts, voorzitter
Door een blessure gedwongen, ging hij in 1986 van het voetballen over op het hardlopen. Al snel raakte hij besmet met het bekende virus en dat leidde er toe, dat hij de cursus "Trainer loopgroepen" ging volgen. Tevens werd hij sterk gemotiveerd voor de organisatie van (loop)evenementen. Hij volgde cursussen voor alg. jurylid, tijdwaarnemer, scheidsrechter en microfonist en werd als lid van het bestuur van Flevo Delta wedstrijd coördinator. Allert is al jaren jury coördinator en tegenwoordig kun je hem ook als wedstrijdleider/scheidsrechter bij wegwedstrijden of crosses tegenkomen.

Willem Langendijk, secretaris
Vanaf 1994 is hij lid van AV Flevo Delta als recreant. Hij heeft jaren gekend waarin hij wekelijks deelnam aan loopevenementen in geheel Nederland. Dat is mede de motivatie geweest ook iets te willen gaan doen in het organiseren van een loopwedstrijd. Hij zit sinds 2003 als secretaris in het bestuur van de Kerstloopcommissie.Tevens is Willem mede belast met allerlei technische zaken rond het parcours. Willem is de meest ervarene van ons allen en als zodanig de stabiele factor waarop het bestuur drijft.

Henk Moerkens, penningmeester, sponsoring en inschrijving
Hij heeft in 2000 deelgenomen aan een clinic voor beginners en is toen lid geworden van AV Flevo Delta. Zijn favoriete afstand is de 10 kilometer, liefst bij lokale lopen en crossen. Hij is in 2001 begonnen met de cursus looptrainer en gaf training aan de recreanten, nu aan aan de prestatiegroep. De laatste jaren is hij actief betrokken bij Start to Run. Hij vindt het mooi om zijn ervaring over te brengen aan nieuwe lopers. Vanaf mei 2014 zit hij in het bestuur van de Leisure World Kerstloop. Henk houdt zich daarvooral bezig met sponsoring en inschrijving. Henk houdt zich nu ook naast sponsoring (gedeeld) met Rene)en de inschrijving ook nog bezig met de financien.

Jeannette Pots, vrijwilligerscoördinatie
Jeannette is in 2010 begonnen met hardlopen, de eerste 5 km loop liep ze in 2011 en in 2012 volgde de 10 km. Zij loopt voornamelijk recreatief en vind lopen een prettige manier om in conditie te blijven. Sinds zij in 2015 naar Dronten is verhuisd is zij het bestuur van de kerstloop komen versterken. Na een jaar inwerken doet ze (nog wel met Rene op de achtergrond) de vrijwilligers coördinatie.

Met al deze ervaring kunnen zij een evenement van formaat organiseren: "voor lopers, door lopers!"

seo
своими руками